Muziekatelier

Valentijn ten Haaf richtte in 1980 de 'Limburgse School voor Vernieuwd Muziekonderwijs' op.

Reeds vanaf 4-jarige leeftijd kunnen kinderen er viool, altviool of piano leren spelen.

Elk kind krijgt wekelijks een individuele les. Alhoewel we dit niet willen verplichten, moedigen we de ouders steeds aan om nauw betrokken te zijn bij deze lessen.

Een aantal van de ouders leert zelfs samen met hun kind een instrument bespelen. Dit wordt in het algemeen als zeer positief ervaren.


Dankzij de combinatie van onze individuele begeleiding en het maandelijks samenspel, ontwikkelen kinderen snel heel wat (muzikale) vaardigheden.

Zeer belangrijk hierbij is dat muziek een positieve ervaring blijft voor het kind. Vandaar dat de lessen steeds afgestemd worden aan hun eigen tempo en kunnen.

Zo vinden wij dat examens en het behalen van een percentage niet gekoppeld moet worden aan muziek! Dit wordt bij ons vervangen door een klasconcert of voorspeelmoment.


Veel leden van het Hasselts symfonieorkest ontwikkelden hun passie voor muziek dankzij deze vorming.

Heel wat orkestleden zijn dan ook op zeer jonge leeftijd bij ons begonnen

Voor velen bleek het door de jaren heen zelfs een aanloop naar de professionele muziekwereld!Samenspel

Al van bij aanvang musiceren de kinderen ook in groep.

De allerkleinsten oefenen gemiddeld één keer per maand samen.

Zo wennen ze aan ‘het samen muziek maken’.

Ze spelen alle stukjes die ze in de les hebben ingestudeerd. Uit het hoofd!


Optredens

Het muziekatelier treedt enkele keren per jaar op.

Onder meer op de cultuurbeurs in het Cultureel Centrum van Hasselt, tijdens het ontbijtconcert en het proclamatieconcert.

Voor vele kinderen is het jaarlijks hoogtepunt echter de komst van Sinterklaas..!


Muziekstages

Samen met het jeugdstrijkorkest zijn er ook stages voor het muziekatelier.

Deze gaan meestal in de herfst -of krokusvakantie door in de Ardennen of Voerstreek

Geweldig hoe iedereen hier telkens vol motivatie van terugkeert!